• slide1

Craniosacral therapy | קרניוסקראל טרפי

קרניוסקראל טרפי – טיפול שניתן במגע עדין מאוד  כשהמטרה היא להשפיע על המערכת ה"קרניו-סקראלית" שהיא מערכת העטיפות של מערכת העצבים המרכזית שבתוכן נמצא הנוזל ה"צרברו ספינלי" שמגן על מערכת העצבים.  זוהי מערכת הידראולית שזקוקה לתנועה חופשית כדי להעביר חומרים מזינים למערכת העצבים ולנקז פסולת.

בקרניוסקראל טרפי יש לנו אפשרות להשפיע על היכולת של המערכת הקרניוסקראלית לנוע ולהיות חופשית.  העבודה נעשית דרך העצמות שהמערכת מתחברת אליהן  או ע"י תנועה עדינה מאוד של רקמת החיבור שמוצאה בעטיפות של מערכת העצבים.

לטיפול השפעה על הסביבה המיידית שבה פועלים המוח ומערכת העצבים המרכזית שאחראים לכל התיפקודים המוטוריים, התחושתיים, החשיבתיים, הנפשיים וההורמונאליים של הגוף.

הטיפול נעשה כשהמטופל שוכב על מיטת טיפולים בלבוש מלא. המטפל חש בידיו תנועה גלית עדינה ביותר המתרחשת בגוף שמקורה בתנועת הנוזל השדרתי (CSF) שעוטף את המוח וחוט השדרה. כשהמטפל מאתר איזור בו התנועה ירודה הוא מעודד בידיו את הרקמה לשחרר את המתח הטמון בה ועל ידי כך לחדש את התנועה בתוכה.